Tekst Welkom-F

 Jacqueline  Smetsers

 

 Beëdigd tolk/vertaler Frans,  Docente Frans en Italiaans

Tekst welkom
Tekst vertalen
Tekst Tolken
Tekst Lesgeven
Tekst tarieven
Tekst profiel
Tekst contact
Taaltweetjes  inhoud

         | disclaimer |

| © 2023  J.H.J.M. (Jacqueline)  Smetsers | v.016 |
Tekst links
Privacy verklaring
 Profiel

Opleiding
2003 Diploma Vertaler Frans Strafzaken, SIGV Utrecht
2001 Diploma Gerechtstolk, SIGV Utrecht
1992 Diploma Vertaler Frans, ISW Utrecht
1989-94 Diverse cursussen Italiaans in Nederland en Italië
1986 Doctoraal en eerstegraads lesbevoegdheid Franse Taal- en Letterkunde,  Universiteit Utrecht

Beroepsactiviteiten
Aanvankelijk heb ik vertaalwerkzaamheden gecombineerd met een full time baan in het bedrijfsleven. Hoewel ik bij bedrijven werkte die veel contacten met Frankrijk en Afrika hadden, wilde ik toch meer met mijn talenkennis doen. In 2000 heb ik daarom mijn baan als directiesecretaresse opgezegd en ben ik gestart als tolk Frans. Ik ben als tolk/vertaler Frans regelmatig werkzaam voor TVCN, IND, diverse rechtbanken en Livewords, maar ik ben ook beschikbaar voor andere opdrachtgevers. Daarnaast verzorg ik als zelfstandig docente lessen Frans en Italiaans.

Beëdiging
In het kader van de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (1 januari 2009) sta ik als tolk en vertaler Frans ingeschreven in het register van beëdigde tolken en vertalers onder nummer 279. (Voorheen het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, waarin ik ook ingeschreven stond). Dit register is openbaar. (www.bureauwbtv.nl)
Op 20 november 1996 ben ik door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch beëdigd als vertaler Frans. Dezelfde rechtbank heeft mij op 03 maart 2009 beëdigd als tolk Frans.

Permanente Educatie
Om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan de inschrijving in het Wbtv-register als beëdigd tolk/vertaler Frans en omdat ik mijn vak serieus neem, volg ik regelmatig cursussen en workshops op het gebied van tolken en vertalen.

Lidmaatschappen
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
Stichting Instituut van Gerechtstolken en –vertalers (SIGV)