Tekst Welkom-F

 Jacqueline  Smetsers

 

 Beëdigd tolk/vertaler Frans,  Docente Frans en Italiaans

Tekst welkom
Tekst vertalen
Tekst Tolken
Tekst Lesgeven
Tekst tarieven
Tekst profiel
Tekst contact
Taaltweetjes  inhoud

         | disclaimer |

| © 2023  J.H.J.M. (Jacqueline)  Smetsers | v.016 |
Tekst links
Privacy verklaring
Per uur
50,00
Reiskosten
  1,54
per retourkilometer
Annulering
50,00
Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren
Minimum
25,00
per opdracht (telefonisch)
Minimum
50,00
per opdracht (op locatie)
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW
Nederlands-Frans/
Offerte op aanvraag
Frans-Nederlands
1 cursist
32,50 per uur
2 cursisten
22,50 per persoon per uur
3 of meer
op aanvraag
Taaltraining bedrijven
op aanvraag
Minimum aantal
5 lessen
 Tarieven

Tolken  

Vertalen
Lesgeven

Overige informatie:
Ÿ
Voor lessen die minder dan 48 uur van tevoren worden
geannuleerd, is het volledige lesgeld verschuldigd.
Ÿ
Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s.
Ÿ
Bovengenoemde tarieven zijn standaardtarieven en gelden
vanaf 1 januari 2023.
Ÿ
Wilt u vrijblijvend een offerte op maat? Neem dan even contact op.

Voorwaarden
Op al mijn tolk- en vertaalwerkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, NGTV van toepassing. Uiteraard houd ik mij ook aan de gedragscode voor tolken en vertalers zoals omschreven in het besluit Gedragscode Wbtv (Wet beëdigde tolken en vertalers) (www.bureauwbtv.nl)

Geheimhouding
Een belangrijk punt is de geheimhoudingsplicht. Als beëdigd tolk/vertaler heb ik een beroepsgeheim. U kunt dan ook vertrouwen op een strikt vertrouwelijke behandeling van de door u verstrekte informatie.


Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Voor particulieren zijn taallessen vrijgesteld van BTW.