Tekst Welkom-F

 Jacqueline  Smetsers

 

 Beëdigd tolk/vertaler Frans,  Docente Frans en Italiaans

Tekst welkom
Tekst vertalen
Tekst Tolken
Tekst Lesgeven
Tekst tarieven
Tekst profiel
Tekst contact
Taaltweetjes  inhoud

         | disclaimer |

| © 2023  J.H.J.M. (Jacqueline)  Smetsers | v.016 |
Tekst links
Privacy verklaring
 Vertalen

Werkterrein
Sinds 1992 heb ik vertaalopdrachten op allerlei gebied uitgevoerd:
Ÿ
juridisch: dagvaardingen, vonnissen, processen-verbaal, statuten, klachtenreglement, geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, testamenten, koopakten, verklaringen                van erfrecht, arbeidscontracten
Ÿ
commercieel-financieel : notulen, jaarverslagen, zakelijke correspondentie, persberichten, nieuwsbrieven, reclamefolders, websites
Ÿ
medisch: medische verklaringen, informatiefolders patiënten
Ÿ
asiel: krantenartikelen, getuigenisverklaringen, identiteitsdocumenten
Ÿ
diversen: diploma’s, persoonlijke teksten (huweliljk, overlijden), artikelen voor een encyclopedie

Staat uw document er niet bij? Neem even contact op voor meer informatie.

Beëdigde vertaling
Wilt u officiële documenten laten vertalen? Vaak is dan een beëdigde vertaling noodzakelijk. Tegen een kleine meerprijs kan ik deze voor u verzorgen. De vertaling wordt afgedrukt op gewaarmerkt papier en voorzien van mijn stempel, verklaring en handtekening aan de brontekst gehecht.

Talen
Van het Nederlands naar het Frans en van het Frans naar het Nederlands.