| © 2023 J.H.J.M. (Jacqueline)  Smetsers | v.016  |
F-index

 Jacqueline  Smetsers

 

 Beëdigd tolk/vertaler Frans,  Docente Frans en Italiaans

Tekst welkom
Tekst vertalen
Tekst Tolken
Tekst Lesgeven
Tekst tarieven
Tekst profiel
Tekst contact

         | disclaimer |
Taaltweetjes  inhoud
Tekst links
Privacy verklaring
                                         PRIVACYVERKLARING

Mijn gegevens:

Jacqueline Smetsers, Beëdigd tolk/vertaler Frans, Docente Frans/Italiaans
Akkerweg 3, 5513 AR Wintelre

Persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik houd me daarbij aan de relevante privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doelen u uw persoonsgegevens aan mij kunt verstrekken.

Doelen waarvoor ik persoonsgegevens verzamel en verwerk
Ik verzamel en verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Het gaat daarbij om:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN-nummer

Persoonsgegevens kunnen aan mij worden verstrekt om een offerte uit te brengen voor uw tolk- en vertaaldiensten Frans of lessen Frans/Italiaans en voor de uitvoering van deze diensten.

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor ik deze noodzakelijkerwijs moet gebruiken om u goed van dienst te kunnen zijn of als u mij toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te gebruiken.

De doelen voor verwerking van uw persoonsgegevens kunnen dus zijn:
• het uitvoeren van tolk- of vertaaldiensten Frans;
• het geven van lessen Frans/Italiaans;
• het contact opnemen met u als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

U kunt uw toestemming per doel intrekken. U stuurt dan een mail met als onderwerp “Intrekking toestemming” naar het volgende mailadres: info@jacquelinesmetsers.nl

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer bewaard hoeven te worden, worden deze vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Ik beveilig uw persoonsgegevens naar de eisen, welke de AVG mij oplegt. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Ook worden uw persoonsgegevens zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)Als betrokkene kunt u gebruik maken van uw rechten onder de AVG door mij een mail te zenden via het mailadres info@jacquelinesmetsers.nl
Deze rechten, waar u een beroep op kunt doen, zijn:
- recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- recht om verwijdering van uw persoonsgegevens;
- recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Verlies van uw persoonsgegevens
Ondanks alle voorzorgmaatregelen die ik neem om uw persoonsgegevens te beschermen kan het toch gebeuren dat zich een datalek voordoet. Mocht er toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zal ik u daar terstond over informeren.

Cookiemelding
Mijn website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Sociale media
Mijn website bevat knoppen om me te volgen op Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen maken gebruik van code die Facebook, Twitter en Linkedin zelf aanleveren. Een onderdeel van die code is een cookie die op uw computer geplaatst wordt. Ik kan niets doen aan de manier waarop deze media met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u het niet eens zijn met dit beleid, dan adviseer ik u mij alleen te volgen via mijn eigen website.
Privacy verklaring