Tekst Welkom-F

 Jacqueline  Smetsers

 

 Beëdigd tolk/vertaler Frans,  Docente Frans en Italiaans

Tekst welkom
Tekst vertalen
Tekst Tolken
Tekst Lesgeven
Tekst tarieven
Tekst profiel
Tekst contact
Taaltweetjes  inhoud

         | disclaimer |

| © 2023  J.H.J.M. (Jacqueline)  Smetsers | v.016 |
Tekst links
Privacy verklaring
 Welkom

Wilt u zaken doen in Frankrijk, maar is de taal een obstakel?
Heeft u een Franstalige cliënt die geen woord Nederlands spreekt?
Begrijpt u niets van die Franse documenten?
Wilt u Frans of Italiaans leren spreken?

Dan help ik u graag verder!

Taal is veel meer dan een verzameling woorden en grammaticale regels. Het is een sleutel die deuren opent en contact mogelijk maakt tussen mensen uit verschillende landen en culturen.
Met Engels kunt u zich in Frankrijk of Italië maar beperkt redden. Men spreekt vooral de eigen taal. Voor een goede communicatie is de taal onontbeerlijk, zowel mondeling als schriftelijk.

Als tolk/vertaler Frans en docente Frans/Italiaans bied ik u deze sleutel aan ... voici la clé!